AZP
kết nối toàn cầu

Được kết nối toàn cầu mở rộng thanh toán đến các đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ mà được đảm bảo bởi Azpay có hợp đồng đồng thuận với đơn vị cung cấp giữa fiat và tiền điện tử

Kết nối toàn cầu

Được kết nối toàn cầu mở rộng thanh toán đến các đơn vị cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ

Hợp đồng AZP

Hợp đồng đồng thuận với đơn vị cung cấp giữa fiat và tiền điện tử

550k + Users

AZP được xây dựng trên Bộ công cụ tạo chuỗi của DAO Maker, cho phép các tài khoản hiện có của họ đã có sẵn trên AZP.

Products

Azpay card

Azpay Payment

Coming Soon
SEED Total Raise

TBA

Allocation per Winning ticket

TBA

Azpay wallet

Wallet

Coming Soon
Sử dụng thanh toán cho hàng triệu người mua

Azpay

Nền tảng thanh toán Oracle luôn đúng về tỷ giá đảm bảo công bằng

Azpay

Azpay chain

BSC

Coming Soon
Với hàng triệu người sử dụng

Binance

Với hàng triệu người sử dụng

smart chain

Technology

Giao thức AZpay
Ví tiền điện tử

Thanh khoản cho người sử dụng
4000 TPS
Phí gas
0

Technical Advantages
Core

Người dùng chỉ cần tích hợp thanh toán Azpay
Certik và Lossless
Proof of History
Proof of Stake

Adaptable
Blockchain Network

Binance smart chain on BEP20
BEP20
Solala
PoH

Utilize Memory data
On-premises

Oracle Database In-Memor
Oracle Multitenant
Database
Oracle

Service value interaction
Value

Đảm bảo tính minh bạch và giá trị
Hàng hóa dịch vụ
Giá trị
Minh bạch

Risk Management
Multi-Pronged

Anti-fraud payment based on machine learning
AI
Secure smart
Contract
Load More

Token Allocation

10 billion AZP tokens will be issued. where 8 billion AZP is built on Solala ecosystem and 2 billion tokens are built on binance smart chain ecosystem.

All tokens will be redeemed when the Azpay chain platform completes mainnet. Vote will be required to swap tokens issued by AZP token holders

Voting participants will receive rewards corresponding to the number of holdings. AZP storage addresses over 15 days will receive interest every 10 days automatically without staking.

BSC Participants

10 billion AZP tokens

Partnerships

Thanh toán

Chấp nhận thanh toán Block chain toàn thế giới

E-commerce

Sử dụng thanh toán cho hàng triệu người mua và trả gốc lãi cho mặt hàng của người bán quy đổi ra tiền pháp định qua Azpay

Mạng lưới BSC

với hàng triệu người sử dụng binance smart chain và kiểm chứng

Solala

Liên minh vì sự đổi mới và thịnh vượng . hợp tác với mạng lưới solala cho những bước tiến trong giao dịch về tốc độ và tin cậy

Phục vụ du lịch

Hợp tác thanh toán với các nhà hàng và khách sạn cho việc đặt trước của bạn đơn giản hơn , nhanh hơn – các dịch vụ vui chơi giải trí được thanh toán qua QR code với ví của bạn

Thuê và cho thuê

không cần đổi tiền hay tính toán thừa hay thiếu tiền khi bạn sử dụng tại các quốc gia khác nhau , chỉ cần ví có số dư AZP coin

AZP Token

About AZP.

Giới thiệu về AZP.

Biểu mẫu mail.

Security – logo certik và lossless.

A Tier

Team

The Team Consists of the two biggest Crypto Tik Tokers in terms of total and average views and other two heavy-weights crypto influencers.

pablo heman

Pablo Heman

Has over 600k followers and over 20M total views. He is widely respected in crypto Tik Tok. His weekly livestreams with prominent industry leaders now exceed over 15.000 live views. He is considered by many as one of the best prediction indicators.

inifinity gainz

Infinity Gainz

Been in Crypto since 2017 and currently is the Owner of Infinity Gainz, the Largest and most organic DeFi Group. Has a vast network of influencers and deals with Top Tier Projects. He also advises projects on Token Metrics, helps them raise funds, and finds them the best marketing.

blockchain boy

Blockchain Boy

Aka Lucas Dimos is one of the oldest content creators on Tik Tok with a collective 78M views on all his videos Blockchain Boy is considered the number 1 most watched educational crypto channel in the world. Lucas has been active in Crypto since 2017.

altcoin sherp

Altcoin Sherpa

Is an expert cryptocurrency trader and influencer who has been involved in crypto since 2016. He has over 106K followers on Twitter, a vast network of infuencer and has helped many crypto project with the marketing campaign, tokeneconomics, fundraising and partnerships.